SorS 2013

 

25. Susret osiguravača i reosiguravača
održao se u hotelu Bristol u Sarajevu
od 11. do 13. 6. 2014.

 

GLAVNA TEMA konferencije bila je "Unaprjeđenje efikasnosti poslovanja osiguravajućih društava – izazovi i mogućnosti".

Tema je bila obrađena na plenarnoj sjednici kroz dvije prezentacije:

1. "Pristup i upravljanje troškovima poslovanja u osiguranju" - Uroš Ivanc, Triglav osiguranje, Ljubljana,

2. "Transformacija marketinga i kanala prodaje u osiguranju" - Hrvoje Odak, Croatia osiguranje, Zagreb.

Ostali prijavljeni radovi, uz radove prezentirane na plenarnoj sjednici, objavljeni su u službenom Zborniku radova SorS 2014.

Na SorS-u 2014 su održana i dva okrugla stola:

1. "Liberalizacija cijena osiguranja automobilske odgovornosti" pod vodstvom dr. sc.  Marijana Ćurkovića i

2. "Reosiguranje", kojeg je vodio Zlatan Filipović.

 

Predsjednik Upravnog odbora SorS-a:
Generalni direktor Sarajevo osiguranja
Midhad Terzić
Generalni sekretar
Udruženja osiguravajućih društava SorS
-a: direktor Bosna Re Damir Lačević
Medijski pokrovitelj:
Časopis "Svijet osiguranja"
Glavni urednik: Nikola Milijević
nikola@svijetosiguranja.eu