Poziv autorima

 

Pozivamo AUTORE

da prijave svoje radove

za objavu u Zborniku radova SorS-a 2014.

 

25. Susret osiguravača i reosiguravača – SORS 2014. - održat će se u Sarajevu, hotelu Bristol, od 11. do 13. lipnja/juna 2014. godine.
 

Glavna tema konferencije bit će Unaprjeđenje efikasnosti poslovanja osiguravajućih društava – izazovi i mogućnosti,
s podtemama:
- Različiti pristupi upravljanju troškovima poslovanja
- Metode i načini reguliranja odštetnih zahtjeva
- Marketinške aktivnosti kao pretpostavka regulacije usluga osiguranja - kanali prodaje i promocija osiguravajuće djelatnosti
- Upravljanje poslovima i optimizacija programa reosiguranja s aspekta troškova.

Prijavu Vašeg stručnog rada koji će biti sukladan glavnoj konferencijskoj temi, molimo da pošaljete na e-mail adresu tectus@svijetosiguranja.eu, najkasnije do 28. 2. 2014. godine. Molimo Vas da prilikom prijave rada u Subject upišete: Prijava rada za zbornik SORS 2014.

Prijava treba sadržavati:

  • ime i prezime autora i koautora
  • naziv društva – institucije
  • poštansku adresu, telefon, fax, e-mail adresu
  • naslov rada i sažetak do najviše kartice teksta (1800 znakova; 200 do 300 riječi)
  • ključne riječi

 
Najkasnije do 21. 3. 2014. godine svi autori, koji na vrijeme dostave sažetak, bit će obaviješteni je li njihov rad prihvaćen. Recenzenti radova su  prof. emeritus dr. Boris Marović i prof. dr. Marijan Ćurković, koji će prihvatiti i odobriti samo originalne radove koji do sada nisu objavljeni.

Radovi u konačnoj formi primat će se u uredništvu najkasnije do  9. 5. 2014.  godine.

Predajom rada autor se obvezuje da isti neće objaviti na drugom mjestu, prije prezentacije na konferenciji, bez suglasnosti Organizacijskog odbora konferencije SORS 2014. Autori u potpunosti odgovaraju za sadržaj rada te za sve podatke iznesene u tekstu.

Sve dodatne obavijesti možete dobiti na telefon +385 1 6062 871 (Nikola Milijević) ili na e-mail: nikola@svijetosiguranja.eu

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav
Andrej Slapar
Generalni sekretar
Udruženja osiguravajućih društava SorS i direktor Bosna Re Damir Lačević
Medijski pokrovitelj:
Časopis "Svijet osiguranja"
Glavni urednik: Nikola Milijević
nikola@svijetosiguranja.eu