SorS 2013

 

25. Susret osiguravača i reosiguravača
održat će se u hotelu Bristol u Sarajevu
od 11. do 13. 6. 2014.

 

GLAVNA TEMA konferencije je "Unaprjeđenje efikasnosti poslovanja osiguravajućih društava – izazovi i mogućnosti".

Ta će tema biti obrađena na plenarnoj sjednici kroz tri prezentacije:

1. "Pristup i upravljanje troškovima poslovanja u osiguranju", koju će obraditi Triglav osiguranje iz Ljubljane,

2. "Metode i načini reguliranja odštetnih zahtjeva", koju će obraditi Dunav osiguranje iz Beograda i

3. "Marketinške aktivnosti kao pretpostavka  reguliranja usluga osiguranja, kanali prodaje" o kojoj će više reći predstavnici Croatia osiguranja iz Zagreba.

Ostali prijavljeni radovi, uz radove prezentirane na planetarnoj sjednici, bit će objavljeni u službenom Zborniku radova SorS 2014.

Na SorS-u 2014 bit će održana i dva okrugla stola:

1. "Liberalizacija cijena osiguranja automobilske odgovornosti" pod vodstvom dr. sc.  Marijana Ćurkovića i

2. "Reosiguranje", kojeg će voditi Zlatan Filipović.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav
Andrej Slapar
Generalni sekretar
Udruženja osiguravajućih društava SorS i direktor Bosna Re Damir Lačević
Medijski pokrovitelj:
Časopis "Svijet osiguranja"
Glavni urednik: Nikola Milijević
nikola@svijetosiguranja.eu