Kontakt

Kontakt osoba:

  • Nikola Milijević, telefon: +385 1 6062 871, e-mail: sors@sors.ba

 

SMJEŠTAJ:

Rezervacije smještaja sudionici mogu napraviti samostalno ili posredstvom tehničkog organizatora TECTUS d.o.o. (izdavač časopisa Svijet osiguranja).

Kontakt osoba: 

Darijana Jurić
tel: + 385 1 6062 874
fax: + 385 1 6062 889
E-mail: darijana@svijetosiguranja.eu