Aida Imamović, dipl. oec.

Diplomirala je Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1999. do travnja 2011. radila je u Triglav BH osiguranju, gdje je od 2007. bila rukovoditeljica Odjeljenja finansija. Trenutno je zaposlena u Agenciji za osiguranje u BIH na mjestu rukovoditeljice Odjeljenja za međunarodnu saradnju, finansije, statistiku i aktuarstvo.

povratak