Prof. dr. sc. Boris Marović

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde je 1977. godine magistrirao, a 1980. godine doktorirao iz područja tržišta osiguranja. Svoje bogato radno iskustvo počeo je stjecati u osiguranju ZOIL Vojvodina na poslovima stručnog suradnika i direktora zajednice rizika za osiguranje motornih vozila. Bio je pomoćnik generalnog direktora ZOIL Novi Sad (1980.), generalni direktor Vojvodina Re (1985.), zamjenik generalnog direktora Dunav Re, direktor Glavne filijale Vojvodina Re (1991. – 1995.), pomoćnik generalnog direktora DDOR Novi Sad i direktor Direkcije za reosiguranje Novi Sad Re (1995.). Od 2004. do 2006. bio je predsjednik UO-a DDOR Novi Sad. Trenutno se nalazi na poslovima koordinatora za master-poslijediplomske i doktorske studije na smjeru menadžment u osiguranju, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Također je profesor emeritus na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci i Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Rješenjem Saveznog sekretarijata za razvoj i nauku 2001. godine imenovan je za eksperta iz oblasti osiguranja, transporta i špedicije. Član je predsjedništva Saveza ekonomista Srbije. Živi i radi u Novom Sadu.

povratak