Mr.sc. Boris Šaban

Diplomirao na Ekonomskom Fakultetu u Podgorici i magistrirao na University of North London u Londonu te stekao zvanje Master of Business Administration. Završio je niz specialističkih kurseva u oblasti osiguranja i reosiguranja. Od 1998. do 2001. radio je za brokersku kuću Kininmonth Lambert- Lamert Fenchurch (kasnije Health Lambert) u Londonu. Od 1996. do 2007. radio je u Lovćen osiguranju. Od travnja 2007. radi u Nacionalnom Birou Osiguravača Crne Gore kao izvršni direktor.

povratak