Mr.sc. Enes Sadović

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Godine 2010. magistrirao je na temu "Marketing strategija rasta i razvoja tržišta životnih osiguranja u  BiH od 2010. do 2020. godine" na Europskom centru za mir i razvoj (ECMIR-u) u Beogradu. Na početku karijere radio je u UPI-ju (1982. – 1990.). Od 1991. do 1992. bio je vlasnik i direktor privatne tvrtke Benedetto u Sarajevu. Radio je i kao marketing menadžer i oficir za vezu s UNHCR-om i UNPROFOR-om u Merhametu u Sarejevu, generalni direktor tvrtke Bosmer u Sarajevu, direktor i suvlasnik privatne tvrtke BTC Sarajevo, član upravnog odbora u Bamcardu, savjetnik za investicijske projekte u SEED-u i predsjednik Upravnog odbora asocijacije za razvijanje poslovnih i drugih odnosa između BIH i SAD – BLINK BIH. Od 2003. do danas radi kao rukovoditelj prodaje i marketinga u Merkur BH osiguranju d.d. Sarajevo.

povratak