Jonce Popovski

- dolazi iz Makedonije

- rođen je 1947. godine

- završio je Ekonomski fakultet u Skopju

- bio je direktor financija u osiguravajućem društvu Q BE Makedonija

- trenutačno radi kao direktor Nacionalnog biroa za osiguranje< /p>

povratak