Leposava Gelevska, dipl. iur.

Završila je Pravni fakultet Univerziteta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju. Od 35 godina radnog staža, gotovo 20 godina radi  u osiguravajućem sektoru, na problematici obveznih  osiguranja a posebno na osiguranju AO i kasko osiguranju motornih vozila, tarifama osiguranja, kriterijima za naknadu nematerijalnih šteta itd. Od 1992. do 2003. godine radi  u Osiguranju i reosiguranju Makedonija u Skoplju. Od 2003. se zaposlila u Nacionalnom birou za osiguranje Makedonije kao sekretar Garantnog fonda. Od rujna 2005. do danas je zamjenica direktora Nacionalnog biroa za osiguranje Makedonije.

povratak