Milenka Mila Jezdimirović

Dolazi iz Beograda. Diplomirana je pravnica i 25 godina radila je u Ministarstvu financija Srbije kao najbliža suradnica deset ministara financija, a sedam godina radila je i u bankarstvu. Stručnjakinja je za javne financije i ovlaštena sudska vještakinja za ekonomsko-financijska pitanja, poreze, zatim poslove osiguranja i reviziju. Početkom 2009. preuzela je funkciju generalne direktorice Dunav osiguranja.


povratak