Dr. sc. Milijana Novović

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smjer: Bankarstvo, financije i osiguranje, gdje je i završila postdiplomski studij "Aktuarstvo". Obranila je doktorat na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu Crne Gore 2010. Danas radi na Ekonomskom fakultetu u Podgorici kao suradnik u nastavi na predmetima: Rizik i osiguranje, Poduzetničke financije i Računovodstvo financijskih institucija. Na istom fakultetu je i suradnik za međunarodnu razmjenu i suradnju.

povratak