Mr. sc. Mirko Kaluža

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani 1971. i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer marketing. Proveo je 38 godina u gospodarstvu, stekavši dragocjeno iskustvo pretežno na vodećim pozicijama. Između ostalog, 15 godina bio je direktor LIV Postojne. Posljednjih 14 godina direktor je Slovenske osiguravajuće udruge.

povratak