Sanja Sarić, dipl. iur.

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odjel za međunarodno pravo. Karijeru je započela kao Information Manager u Sava centru. Radila je i kao pomoćnica direktora u Galea Group u Beogradu, zamjenica direktora tvrtke Premium Surgical, rukovoditeljica Grupe za vrijednosne papire i tržište kapitala, koordinatorica sektora za financijski sustav te direktorica Odjela za bankarski i devizni sistem, osiguranje, platni promet i za vrijednosne papire i tržište kapitala pri Ministarstvu financija Republike Srbije. Predstavnica je Republike Srbije u skupštini Agrobanke a.d. Beograd. Od 2010. je članica Odbora za praćenje poslovanja Čačanske banke.

povratak