mr.sc. Siniša Lovrinčević

- rođen 10. 12. 1968 u Osijeku, Hrvatska
- 2002. godine magistrirao na Fakultetu za družbene vede v Ljubljani

* DELOVNE IZKUŠNJE:
1992–1994 – poročnik trgovske mornarice pri Splošni plovbi Piran (Genshiping Co., Monrovia)
Od 1. 2. 1997 –  zaposlen pri podjetju Pozavarovalnica Sava, d.d., v Ljubljani, kjer od leta 2003 opravljam funkcijo izvršnega direktorja.

* DELOVANJE NA ZNANSTVENEM PODROČJU:
Pri opravljanju dela v podjetju  se redno udeležujem strokovnih seminarjev, ki so organizirani v Sloveniji in v tujini (Zagreb, Beograd, Sarajevo, Praga, Dunaj, München, Pariz, London, Baden-Baden, Monte Carlo, Moskva, St. Peterburg).
S lastnimi predavanji sem sodeloval na sledečih poslovnih srečanjih:
–    marec in maj 2004 v  Pragi s temo Obvladovanje poslovnih tveganj in predstavitev delovanja slovenskega zavarovalniškega trga
–    leta 2005 v Sarajevu s temo Razvoj slovenskega zavarovalniškega trga in izzivi prihodnosti
–    leta 2005 v Zagrebu s temo Obvladovanje poslovnih  tveganj
–    leta 2006 v Bovcu s temo Obvladovanje tveganj pri potresnem zavarovanju
-    Sem član Odbora za premoženjska zavarovanja ter vodja Delovne skupine za naravne nesreče, ki delujeta v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja. 
Aktivno prebiram najnovejšo domačo in tujo literaturo s področja vodenja in menedžmenta. 

povratak