Zlatan Filipović

Rođen je 5. 5. 1963. u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1986. Od ožujka 2002. do danas je izvršni direktor za reosiguranje u Bosna reosiguranju d.d. Sarajevo i član uprave društva. Od rujna 1998. do srpnja 1999. radio je kao direktor Biroa osiguranja Bosne i Hercegovine. Radio je i kao predstavnik za tržišta srednje i istočne Europe i preuzimač ugovora o reosiguranju, Cologne Re of Vienna, Beč; kao asistent ministra na Ministarstvu za međurepubličku suradnju i međunarodne odnose HRHB, Mostar. Član je u nadzornim odborima Bosna reosiguranje Sarajevo, hotel Dalmacija Kiseljak, Bosna osiguranje Sarajevo, ASA osiguranje Sarajevo, odborima za reviziju IF Prof-plus Sarajevo, Triglav BH osiguranje Sarajevo.


povratak